Syke

Savonlinna Business Services Ltd. – Savonlinnan Yrityspalvelut Oy je regionalna ekonomsko razvojna agencija, ki koordinira in omogoča poslovni razvoj ter EU financiranje programov. SBS je v 100 % lasti mesta Savonlinna in ima status lokalnega organa. Na podlagi pogodbe SBS v celoti deluje s polno odgovornostjo za razvoj in izvajanje lokalnih ekonomskih politik.
SBS ima izkušnje z več kot dvanajstimi projekti, financiranimi iz evropskih regionalnih razvojnih skladov ERDF in ESR med leti 2003 in 2014, več Tacis, ENPI in ENI projektov v enakem časovnem obdobju in med 2010-2014 projekta programov INTERREG IVb (projekt Baltic Bird – razvoj zračnega prometa) in INTERREG IVC (projekt Waterways Forward, projekt razvoja evropske plovne poti). Oba projekta sta imela turistično komponento, v posameznem pa je skupaj sodelovalo več kot dvanajst partnerjev iz različnih držav EU. SBS zelo aktivno tudi sodeluje z ruskimi poslovnimi partnerji v Sankt Peterburgu. Zaposluje 17 članov osebja.