SiTI

SiTI Higher Institute on Territorial Systems for Innovation – ima sedež v Torinu. Je neprofitna organizacija, ki sta jo leta 2002 ustanovili Politecnico di Torino in Bančna fundacija Compagnia di San Paolo, da bi izvedli raziskave in usposabljanje, usmerjeno v inovacije in socio-ekonomsko rast. Raziskovalne aktivnosti inštituta so usmerjene na naslednje sektorje: logistika in transport, okoljska dediščina, urbani ponovni razvoj in okoljevarstvena zaščita.

 

V okviru okoljske dediščine in urbanega ponovnega razvoja je SiTI razvil poglobljeno znanje na področju monitoringa turizma in upravljanja kulturnih in zgodovinskih turističnih destinacij.
Raziskovalna enota ima izkušnje pri analizi in evalvaciji turističnih sistemov iz naslednjega vidika: 1) tipologija turizma (kulturni, socialni, naravni turizem, wellness, verski, šolski, športni, kongresni, virtualni turizem) in s tem povezani vidiki (dostopnost, gostoljubnost, informacije); 2) okoljska, gospodarska in socialna trajnost turizma; 3) promocija kulturne dediščine; 4) spremljanje turističnih tokov (zunanji in notranji), za sledenje vedenju obiskovalcev / turistov v odprtih ali v zaprtih prostorih, 5) becnhmarking in skupne analize; 6) trženje destinacij, tematska in interaktivna teritorialna analiza. SiTI je tehnično podprl proces uporabe ETIS-a (sistem indikatorjev evropskega turizma) v agenciji »ATL del Cuneese«.

To se je razvilo med letoma 2013 in 2014 v sodelovanju z regijo Piemont (ki zagotavlja institucionalno podporo) in agencijo ATL del Cuneese, ki promovira lokalno gostoljubnost in turizem ter usklajuje pobude na lokalni ravni.

 

Pisarne SiTI se nahajajo znotraj kampusa Politehnične fakultete v Torinu, v Italiji. Trenutno ima osebje, ki ga sestavlja 23 enot, približno 15 sodelavcev za določen čas in nekje 20 sodelavcev na raziskovalnih oddelkih, po razpisih iz leta 2013. SITI je kot akademski član del mreže NECSTOUR.