Montepisano DMC

Timesis Ltd – Montepisano DMC je MSP s sedežem v San Giuliano Terme, Pisa (Italija) od leta 1991. Timesis ima veliko izkušenj s področja projektnega managementa, monitoringa in evalvacije v EU, afriško karibskih pacifiških državah (ACP) in območjih MED. Od leta 2001 Timesis podpira Evropsko komisijo v monitoringu in ocenjevanju projektov, ki so financirani iz programov LIFE Okolje, narava in komunikacija.

 

V letu 2013 je Timesis srl pričel z analizo turistične ponudbe območja Monte Pisano, da bi ocenili potencial privlačnosti na mednarodnih tržiščih. Kot rezultat je avgusta 2014 Timesis srl oblikoval podjetje za management destinacij »Monte Pisano DMC«, ki naj bi se razvila v edinstveno incoming agencijo na tem območju. Osebje DMC so strokovnjaki managementa turizma. Še več, 14. novembra 2014 je bila na območju Monte Pisano ustanovljena mreža imenovana »Monte Pisano Territorio Ospitale«.

 

Osebje Monte Pisano DMC so igrali odločilno vlogo pri vzpostavljanju mreže, saj so delovali kot teritorialni facilitatorji in vodje mreže. Poudarjamo močen inovacijski potencial takšnega organizacijskega modela, ki ga to območje ne pozna. Timesis upravlja odbor 4 delničarjev, ki izvaja aktivnosti z osebjem, ki ga sestavlja 30 strokovnjakov ter ena enota administrativnega osebja. Monte Pisano DMC se lahko zanaša na dva polno zaposlena strokovnjaka managementa turizma.