News articles

V začetku julija so se predstavniki vseh partnerjev projekta srečali v Izoli na mednarodnem zaključku projekta. 2. julija so se na srečanju člani nadzornega sveta projekta pogovorili o nadaljnjih korakih za uspešno dokončanje projekta. Naslednji dan, 3. julija pa so se jim pridružili še ostali gosti iz...

23. junija 2017 je bil v vili Medicea v mestu Buti blizu Pise izveden zaključni nacionalni dogodek projekta DiscOver55, ki ga je organiziral partner projekta Timesis srl. skupaj z občino Capannori. Namen je bil predstaviti rezultate projekta, v katerem smo promovirali turistične pakete za starejše...

Spoznanja in priporočila za pripravo turističnih produktov za starejše Pričujočo publikacijo so pripravili avstrijski projektni partnerji iz Gradca GEFAS Štajerska. To je neprofitna organizacija, ustanovljena leta 1991, ki ozavešča, informira in spodbuja aktivno staranje ter kakovosten način življenja v poznih letih.  GEFAS sledi potrebam in...

Predstavniki lokalnega turističnega konzorcija Darlot, organizacije PROAge in Univerze v Lodzu so 6. in 7. maja 2017 organizirali mednarodno konferencu o turizmu za starejše v letoviškem mestu Darlowo na severu Poljske. Konference se je udeležilo precej predstavnikov lokalnih turističnih ponudnikov, združenj in agencij, tudi iz drugih...

8. junija 2017 so finski partnerji izvedli zaključni dogodek projekta v Spahotelu Casino. Med dopoldanskim programom, namenjenim lokalnim organizacijam za starejše ,je Pellervo Kokkonen, nacionalni koordinator (tour operator Savonlinnan Matkatoimisto Oy) predstavil projekt DiscOver55 in njegove rezultate. Navzoča je bila tudi projektna koordinatorka, javili pa so...

Udeleženci uvodnega srečanja projekta aprila 2016 v Italiji Projekt DiscOver55 se bo zaključil konec avgusta 2017, partnerske organizacije pa bodo v juniju in juliju organizirale zaključne nacionalne dogodke, kjer bodo predstavljeni rezultati projekta. Zaključni dogodek celotnega projekta pa bo mednarodno srečanje 3. julija v Izoli. Udeležili se...

Štiri destinacije projekta DiscOver55, v smeri urinega kazalca: Montepisano, Vulkanland,  jezero Saimaa in Izola Na podlagi rezultatov pilotnega testiranja destinacij in evalvacije projektni partnerji že pripravljajo turistične pakete za seniorje, ki bodo kmalu v ponudbi. Osnova za evalvacijsko poročilo so bili vprašalniki, ki so jih udeleženci pilotnega...

18TH  -  23rd October 2016 At the end of October 2016 a group of 14 senior and a tutor  went to Savonlinna to test the destination for the European project DiscOver55. The pilot test group left Florence early in the morning to Helsinki by a Lufthansa flight,...

Jeseni 2016 smo v vsaki od sodelujočih držav v projektu (Italija, Avstrija, Slovenija in Finska) organizirali obisk skupine starejših, ki so testirali turistično ponudbo, od namestitve do izletov in drugih v program vključenih aktivnosti. V vsaki skupini je bilo po 14 udeležencev; italijanska skupina je...

Srečanja za krepitev zmogljivosti partnerjev in turističnih ponudnikov so bili izvedeni v vsaki DiscOver55 regiji v oktobru 2016, v organizaciji lokalnega partnerja in v sodelovanju z lokalnimi malimi in srednji podjetji ter deležniki, ki delajo na področju turizma: v vsaki regiji je sodelovalo približno 10...