Občina Capannori

Občina Capannori – Comune di Capannori je javni organ na območju Monte Pisana, ki na lokalni ravni izvaja politike s področja okolja, gospodarskega razvoja, blaginje in kulture. Občina Capannori je na nacionalni ravni prepoznana kot občina, ki je razvila več dobrih praks s področja okoljevarstva, turizma, aktivnega državljanstva in medkulturnega dialoga.
Občina je sprejela t.i. »Aalborg Chart« in uporablja zeleno shemo javnega naročanja za trajnostni razvoj, poleg tega je pa tudi aktiven član mednarodne zveze »Zero Waste Alliance«, saj več organov spodbuja k politiki zmanjševanja odpadkov.
Urad občine za marketing in politike EU trenutno upravlja več regionalnih, nacionalnih in EU financiranih projektov, ki se osredotočajo na lokalni razvoj in mednarodno sodelovanje, s poudarkom na okolju, promociji turizma, socialnega in kulturnega razvoja, konkurenčnosti MSP v kmetijstvu, IKT in turizmu. Urad vodi 2 turistično informacijski točki (IAT), koordinira lokalni observatorij destinacij (OTD – Osservatorio Turistico di Destinazione) in dve mreži, s turizmom povezanih MSP (»rete del Verde« in »rete delle Ville«).

 

Občina je del mreže sedmih občin na območju Monte Pisano in tudi njen tiskovni predstavnik. V občini je zaposleno približno 350 oseb.