Zahvala

Podporne organizacije

Koncept projekta, njegov razvoj ter diseminacijo njegovih rezultatov podpirajo:

Zahvale

Za prispevke (fotografije/video posnetki) na spletni strani se zahvaljujemo naslednjim avtorjem: