Turistični paketi projekta DiscOver55 bodo kmalu na voljo!

Turistični paketi projekta DiscOver55 bodo kmalu na voljo!

Štiri destinacije projekta DiscOver55, v smeri urinega kazalca: Montepisano, Vulkanland,  jezero Saimaa in Izola

Na podlagi rezultatov pilotnega testiranja destinacij in evalvacije projektni partnerji že pripravljajo turistične pakete za seniorje, ki bodo kmalu v ponudbi.

Osnova za evalvacijsko poročilo so bili vprašalniki, ki so jih udeleženci pilotnega testiranja (preko 60 starejših) sproti in skrbno izpolnjevali. Udeleženci so bili v večinoma zelo zadovoljni s programom, ki so ga preizkušali, podali pa so nekaj koristih pripomb: da so bili programi prenatrpani, da je bilo v nekaterih dneh preveč aktivnosti oz. premalo časa za vse načrtovane aktivnosti.
Na podlagi teh odgovorov in skupne evalvacije so projektni partnerji za ciljno skupino starejših zasnovali po štiri različne turistične pakete za vsako od destinacij, po različnih tematikah, na primer:

Zgodovina in kultura
Narava in aktivnosti na prostem
Glasba in ples
Ročna dela in druge delavnice

Paketi bodo na voljo predvidoma meseca maja 2017, ko bodo objavljeni na projektni spletni strani, predstavljeni pa bodo tudi na zaključnih dogodkih projekta meseca junija in julija v vseh štirih s projektu sodelujočih turističnih destinacijah.