ZDUS

ZDUS – Zveza društev upokojencev SI on vuonna 1946 perustettu voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, johon kuuluu 503 paikallista seniorijärjestöä ja yli 233 000 jäsentä kaikkialta Sloveniasta – noin 11 % Slovenian väestöstä.

 

ZDUS pyrkii tukemaan seniorien aktiivista ja luovaa elämää, heidän yhteiskunnallisen merkityksensä huomioonottoa ja heidän tietojensa ja kokemustensa esilletuontia. Järjestö tukee aktiivisesti terveystietouden levitystä ja järjestää virkistys-, kulttuuri- ja matkailuaktiviteetteja sekä ajaa seniorien asiaa kaikilla tasoilla tukien sukupolvien välistä solidaarisuutta, omahoitotoimintaa, aktiivista ikääntymistä ja elinikäistä oppimista ja itsenäistä kotielämistä. ZDUS on mukana monissa EU:n rahoittamissa projekteissa. Lopullisten käyttäjien järjestönä se pystyy kehittyneen verkostonsa avulla tavoittamaan vanhukset kaikissa elämäntilanteissa.

 

ZDUS tarjoaa asiantuntemusta vanhusten tarpeiden kartoittamisessa, lobbaamisessa, poliittisessa vaikuttamisessa, kyselyjen tekemisessä ja fokusryhmien luomisessa, toimintatapojen testaamisessa ja levittämisessä sekä konferenssien ja seminaarien järjestämisessä. Järjestö kuuluu myös moniin kansainvälisiin seniorijärjestöihin, muun muassa EURAG, AGE Platform Europe ja Eurocarers. ZDUS ottaa myös jäseniään mukaan hanketoimintaan – eläköityneet ammattilaiset voivat käyttää asiantuntemustaan ja kokemustaan hankkeissa.

 

Järjestöllä on kahdeksan työntekijää kokopäivätyössä ja kolme osa-aikaista projektityöntekijää. 50 eläkeläisvapaaehtoista on mukana johtoelimissä, komiteoissa ja projektien johdossa.