SiTI

SiTI Higher Institute on Territorial Systems for Innovation on Torinossa sijaitseva, voittoa tuottamaton tutkimusinstituutti, jonka perustivat yhteistyössä Compania di San Paolo ja Torinon ammattikorkeakoulu vuonna 2002. Laitos etsii uusia lähestymistapoja aluekehitykseen kehittämällä osallistavia menetelmiä laaja-alaisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edistämiseksi. Keskeisiä tutkimusaloja ovat luonnon ja kulttuuriperinnön suojelu ja hyödyntäminen, alueiden kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupunkirakenteiden uudistaminen, logistiikka ja kuljetukset sekä turvallisuus.

 

SiTIn aluekehitykseen keskittynyt tutkimusryhmä on kehittänyt osaamistaan myös matkailun ja matkakohdejohtamisen alueilla. Matkakohteen kehittämiseen liittyen ryhmä on perehtynyt erityisesti i) temaattisiin ja vuorovaikutteisiin kohdeanalyyseihin, ii) matkailuluokitteluihin ja teemoihin (kulttuuri, sosiaalinen, hyvinvointi, uskonnollinen, koulu, urheilu, kokous ja virtuaalimatkailu sekä matkailun toimintaympäristöä koskeviin teemoihin kuten saavutettavuus, vieraanvaraisuus ja matkailuinfo, iii) kestävä matkailu, iv) luonnon ja kulttuuriperinnön hyödyntäminen, v) matkailijavirtojen analyysit ja matkailijan käyttäytyminen, vi) matkakohdemarkkinointi, vii) matkakohdekehittäminen ja matkakohteen johtaminen. SiTI on teknisenä asiantuntijana tukenut EU:n matkakohdeindikaattorijärjestelmän toteuttamista kohteessa ATL del Cuneese.

 

SiTI toimitilat sijaitsevat Torinon ammattikorkeakoulun kampuksella. SiTI palveluksessa on 23 henkilöä, joista 15 toimii määräaikaisina. Vuonna 2013 instituutilla oli 20 aktiivista tutkimusrahoitusprojektia. SiTI on NECSTOUR-verkoston tutkimuslaitosjäsen.