DiscOver55-hanke

Info-day_2

Kansainvälisen DiscOver55-hankkeen tavoitteena on herättää seniorimatkailijoiden (55+) kiinnostus hankkeen neljään kohdealueeseen turistikauden ulkopuolella. Tätä varten luodaan räätälöityjä matkailupaketteja yhteistyössä seniorijärjestöjen ja matkailualan pk-yritysten kanssa.

Hankkeen rahoittaa EU:n pk-yrityksiä koskeva COSME-ohjelma, ja se toteutetaan 18 kuukauden aikavälillä maaliskuusta 2016 elokuuhun 2017.

Hankkeen kohdealueet ovat Italian Montepisano, Itävallan Vulkanland, Slovenian Izola ja Suomen Saimaa. Näille seuduille yhteistä ovat veden läheisyys ja vehreä ympäristö.

DiscOver55:n vahvuus on se, että palvelut luodaan laajassa yhteistyössä ammattilaisten kanssa – mukana on senioriryhmiä, matkailun asiantuntijoita ja tavallisia matkailuyrittäjiä, ja hankkeeseen ottaa osaa ja sitä valvoo tutkimusjärjestö, jolla on aktiivinen rooli kohteiden arvioinnissa.

Matkailupaketit luodaan neljässä päävaiheessa.

Ensimmäisessä vaiheessa ryhmä asiantuntijoita arvioi kaikki neljä kohdetta käyttäen Euroopan komission kehittämiä ETIS (European Tourism Indicator System) –indikaattoreita. Toisessa vaiheessa luodaan matkailutuote kohteiden arvioinnissa esille nousseiden suositusten mukaan.

Kolmannessa vaiheessa 56 hengen senioriryhmä testaa matkailupaketit kaikissa neljässä kohteessa tärkeiden muutos- ja kehityskohteiden löytämiseksi, minkä jälkeen paketit viimeistellään ja valmistellaan markkinoita varten.

Neljännessä vaiheessa matkailupaketit tulevat myytäviksi yhteistyössä olevien matkatoimistojen internet-sivuille, sisältäen vähintään 40 erilaista aktiviteettia ja palvelua.

Hankkeen päättyessä seniorimatkailukohteille on julkaistu matkaopas viidellä eri kielellä (englanti, italia, suomi, saksa, sloveeni) ja alueiden matkailuyritysten kesken on tehty sopimukset luotujen järjestelmien taloudellisen kestävyyden takaamiseksi hankeajan jälkeen.

Hanketta koordinoi italialainen Timesis Ltd – Montepisano DMC, jolla on kokemusta hankkeenjohdosta ja –valvonnasta. Muut toteuttajat ovat Capannorin kunta (IT), tutkimusjärjestö SITI (IT) Higher Institute on Territorial Systems for Innovation, seniorijärjestö Gefas Steiermark (AU), incoming-toimisto Spirit of Regions (AU), seniorijärjestö ZDUS (SI) ja kehitysyhtiö Savonlinnan Yrityspalvelut Oy (FI).

 

 

Ota yhteyttä

 

[contact-form-7 id=”799″ title=”Contact form 1 fi”]