DiscOver55-matkailutuotteet ovat valmiiina myytäviksi!

DiscOver55-matkailutuotteet ovat valmiiina myytäviksi!

Neljä DiscOver55-matkohdetta: Montepisano, Vulkanland,  Lake Saimaa (Savonlinna) ja Izola.

Tuotetestauksen ja analyysin pohjalta kehittäjätiimi on viimeistellyt hankkeessa mukanaolevien kohteiden tuotetarjontaa ja valmistellut tuotteiden kaupallistamista.

Tuotetestauksesta laadittiin kattava raportti, joka perustuu n. 60 vastaajalta kerättyihin tietoihin. Yhteenvetona palautteesta voidaan todeta, että yleensä ohjelmat oli laadittu liian tiiviksi, jolloin lepotauoille ei jäänyt aikaa ja aikataulupaineet haittasivat kokemusta. Projektitiimi päätti sen vuoksi eriyttää tarjontaa siten, että on mahdollista valita neljän temaattisen kokonaisuuden välillä kussakin matkakohteessa. Tämä auttaa karsimaan sisältöä väljempien aikataulujen saavuttamiseksi. Näin voidaan paremmin palvella seniorimatkailijakohderyhmää. Teemat ovat:

Historia ja kulttuuri

Luonto ja ulkoilma-aktiviteetit

Musiiikki ja tanssi

Käsityöt ja askartelu

Valmiit tuotepaketit esitellään toukokuussa 2017 jolloin ne julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja niiden kaupallistaminen matkanjärjestäjien kanssa voi alkaa. Tuotteita esitellään kotimaisilla ja kansainvälisillä messuilla ja matkailutapahtumissa.